University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Science (PED) >
Skrifter från Institutionen för pedagogik >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/6280

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PedskriftNr12010.pdf126.93 kBAdobe PDFView/Open
Title: Skolverket går emot högskolornas önskemål om förkunskaper i fysik och matematik : granskning av inkomna remissvar, matematik och fysik på naturvetenskapsprogrammet i Gy 2011
Authors: Mårtensson, Anne-Sofie
Karlsson, Christian
Department: University of Borås. School of Education and Behavioural Sciences
Other
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Skrifter från Institutionen för pedagogik;1
Publisher: Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik
Media type: text
Publication type: report
Keywords: gymnasieskolan
förkunskaper
matematik
fysik
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences::Pedagogy
Abstract: Skolverket har i gymnasiereformen Gy 2011 i praktiken fått överta ansvaret för vilka gymnasiekurser som kan anges som förkunskapskrav inför högskolestudier. Hittills har detta beslutats av Högskoleverket, men framöver kan bara de kurser Skolverket låter ingå i inriktning Naturvetenskap på naturvetenskapsprogrammet bli behörighetsgivande. I remissomgången inför Gy 2011 har företrädare för sexton lärosäten med rätt att utfärda examina inom grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning yttrat sig om omfattningen av matematik och fysik i denna inriktning. Av dessa har femton förespråkat 500 p matematik och 300 p fysik. Skolverket har inte hörsammat högskolornas synpunkter utan i rapport till regeringen den 15 februari 2010 angett att 200 p fysik och 400 p matematik avses ge behörighet till alla naturvetenskapliga, matematiska och tekniska högskoleutbildningar. För fysikämnets del innebär detta att studenterna påbörjar högskolestudierna med 25 % mindre gymnasieundervisning än vad de har idag. Utbildningar som berörs är bland annat utbildning till apotekare, läkare, optiker, sjukhusfysiker, tandläkare, veterinärer, samt olika ingenjörs- och lärarutbildningar.
URI: http://hdl.handle.net/2320/6280
ISBN: 978-91-85659-59-3
ISSN: 1404-0905
Appears in Collections:Skrifter från Institutionen för pedagogik

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation