University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
FoU Sjuhärad Välfärd >
Rapport från FoU Sjuhärad Välfärd >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/6284

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Esbjörnson.pdf599.15 kBAdobe PDFView/Open
Title: LOV i Sjuhärad. En förstudie om kundval - jämförelser med Göteborgsregionen
Authors: Esbjörnson, Sara
Department: University of Borås. FoU Sjuhärad Välfärd
Issue Date: Apr-2010
Media type: text
Publication type: report
Keywords: vårdval
kundval
kommun
regioner
Subject Category: Subject categories::Social Sciences
Abstract: Denna rapport visar hur långt kommunerna i Sjuhärad kommit i processen att utreda, fatta beslut och eventuellt införa kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) i början av februari 2010. Vissa jämförelser görs också med Göteborgsregionens kommuner. Rapporten är en förstudie, tänkt att användas som underlag för att kunna formulera en detaljerad projektplan till en mer omfattande studie kring vård- och kundval. Arbetet med förstudien kring LOV har genomförts i ett samarbete mellan FoU i Väst/GR och FoUS där ett gemensamt frågeformulär arbetats fram som underlag för datainsamling. De områden som berörs i frågeformuläret är om kommunen infört kundval, hur processen startade, hur beslutsfattandet vid ansökan/införande av kundval gick till och hur genomförande/införande av kundval gått till. För Sjuhärad del skedde materialinsamlig i två steg, dels genom enkäter som skickades ut via e-post och dels genom kompletterande telefonintervjuer. Det visade sig att samtliga åtta kommuner i början av februari 2010 hade avslutat utredningen kring ett eventuellt införande av kundval enligt LOV. Av dessa hade en kommun infört och startat kundval, övriga kommuner hade antingen fattat beslut om ett införande men ännu inte startat eller väntades fatta beslut om införande. Studien visade att det framförallt var politiska initiativ att starta processen kring kundval och de tre vanligaste skälen som angavs för att införa kundval var kvalitet, valfrihet och småföretagande. Samtliga kommuner hade infört eller planerade att införa kundval inom hemtjänst, både inom service och omvårdnad, samt delegerade insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Arbetet med förstudien mynnade ut i en väsentlig fråga om kundval, när det är etablerat, medför att brukare sätts i centrum och att kvaliteten därmed höjs?
URI: http://hdl.handle.net/2320/6284
Appears in Collections:Rapport från FoU Sjuhärad Välfärd

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation