University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Centrum för lärande och undervisning / Centre for Learning and Teaching (CLU) >
Rapport från Västra Götalands högskolor >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/6329

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Rapport_8_VGH.pdf939.02 kBAdobe PDFView/Open
Title: PUH - Pedagogiska utvecklingsprojekt i högskolan 2010
Authors: Västra Götalands högskolor
Editors: Sigrén, Peter
Department: University of Borås. Centre for Learning and Teaching
Issue Date: 14-Jun-2010
Series/Report no.: Rapport från Västra Götalands högskolor;8
Publisher: Högskolan i Borås
Publication type: report
Keywords: pedagogik
utvecklingsprojekt
Subject Category: Subject categories::Social Sciences
Subject categories::Social Sciences::Social Sciences::Pedagogy
Area of Research: Pedagogik
Abstract: Vid högskolorna i Borås och Väst har sedan ett par år utvecklats ett samarbete för att dels sprida pedagogiska erfarenheter över lärosätesgränserna, dels säkra kvaliteten i de två högskolornas respektive utbildningar. Utbildningarna genomförs på olika sätt, men har som gemensamt syfte att stödja lärare att utveckla ett reflekterande och undersökande förhållningssätt till sin undervisning samt att stimulera till en pedagogisk diskussion, allt i syfte att utveckla ”Scholarship of Teaching and Learning”. Genom att skriva och presentera ett pedagogiskt utvecklingsarbete i en autentisk konferenssituation så blir kunskapen kollektiv och till gagn för fler än den enskilde individen. Den 15-16 april 2010 genomfördes för tredje året i rad en gemensam konferens, Pedagogisk utveckling i högskolan (PUH), vid Högskolan Väst i Trollhättan. De pedagogiska utvecklingsprojekten presenterades och diskuterades. Dessutom inleddes konferensen med en uppskattad föreläsning av Torgny Roxå vid Lunds Universitet som gav en exposé och problematiserande bild kring universitetslärarens krav och måsten av idag. Det diskuterades också vetenskaplig kontra pedagogisk meritering. Under konferensen visades en bredd av arbeten upp, som exempel kan nämnas områden såsom entreprenöriellt tänkande, dyslexi, meningsfull undervisning, visioner och praktik - om examensarbetet i professionslärosätet, bara för att nämna några. I kvalitetssäkringssyfte skedde dessutom bedömningen av arbetena över lärosätesgränserna. I denna utgåva återfinns alla presentationer i form av abstract eller ”full papers”. Syftet med denna skrift är att sprida resultat över ämnes-/institutions- och lärosätesgränser.
URI: http://hdl.handle.net/2320/6329
ISSN: 1653-1396
Appears in Collections:Rapport från Västra Götalands högskolor

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation