University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Swedish School of Library and Information Science >

Specialarbeten från Bibliotekshögskolan 1974-1994 : [1276]

Collection home page

 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
I den här samlingen finns specialarbeten från 1974 t.o.m 1994.

Upphovsrätten till uppsatser tillhör författaren (studenten) Upphovsrätten till fotografierna tillhör fotografen och upphovsmannen till det fotograferade verket (studenten). Det är tillåtet att göra någon enstaka utskrift av arbetet för privat bruk. Annan användning av uppsatsen eller fotografierna kräver tillåtelse av författaren respektive fotografen. Det är tillåtet att citera och referera till uppsatsen, i rimlig omfattning och under förutsättning att författarens namn uppges.

Samlingen består av flera arbeten än de som finns här men de har inte blivit digitaliserade. De arbeten finns i den tryckta samlingen på blioteket.

The copyright of the thesis is owned by the author (the student). The copyright of the photography is owned by the photographer and by the creator of the photographed work (the student). It is permitted to make a copy of the work if it is for private use only. All other use of the thesis or the photographs requires the express permission of the author and the photographer respectively. It is permitted to cite and refer to the thesis, to a reasonable degree, under the condition that the author’s name is stated.

This collections has even more publications but these have not been digitized. They can be find among the traditional collections at the library.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation