University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
FoU Sjuhärad Välfärd >
Artiklar och rapporter / Articles and reports (FoUS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/7148

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Möten över gränser-trädgårdsrummet som en möjlig mötesplats.pdf768.16 kBAdobe PDFView/Open
Title: Möten över gränser- Trädgårdsrummet som en möjlig mötesplats
Authors: Borgvall, Lotten
Svegelius, Eva
Department: University of Borås. FoU Sjuhärad Välfärd
Issue Date: Dec-2010
Publisher: Högskolan i Borås
Media type: text
Publication type: report
Keywords: äldre
äldreboende
trädgård
möte
Subject Category: Subject categories::Social Sciences
Abstract: Det grundläggande temat för denna rapport är ”Möten över gränser”. Här avses de gränser man kan märka mellan de olika aktörer som av olika anledning befinner sig på ett äldreboende. Några bor där på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, andra arbetar där medan åter andra är mer eller mindre tillfälliga besökare. Även om det råder öppenhet och gemenskap kan kontakter mellan människor försvåras av brist på naturliga mötesplatser. De erfarenheter studien gett oss skiljer sig inte nämnvärt från de förväntade. Resultatet bekräftar de teorier vi haft om vikten av mötesplatser, men också om människors behov av att kunna dra sig undan andra och försjunka i egna tankar. Vi har fått många bevis för hur viktigt det är att arbeta för en normaliserande tillvaro för de boende. Den litteratur vi läst stöder i stort de teorier vi haft och de rön vi gjort. Vi har valt att använda oss av trädgårdsrummet som en möjlig mötesplats och en plats för naturlig aktivitet och har därför anlagt en trädgård i anslutning till de båda avdelningarna vid boendet. Boende och övriga personalgruppen har lämnat önskemål om trädgårdens innehåll och flera boende har varit aktiva i anläggningsarbetet. Under arbetets gång har personalgruppen varit engagerad i att observera och notera eventuella effekter och händelser som varit relaterade till trädgården. Vår förhoppning har varit att trädgården med tiden skulle komma att kännas som en angelägenhet för alla där de kunde finna sitt eget sätt att använda den. När vi nu nått slutet av projekttiden ser vi att denna förhoppning i stort infriats och att man över lag känner delaktighet och engagemang i arbetet i och omkring trädgården. Vi har naturligtvis ställts inför situationer där vi fått revidera våra idéer. Detta har bidragit till att alla gjorts delaktiga i processen kring anläggandet av trädgården. Många idéer har stötts och blötts vid måltider och kaffepauser, och slutprodukten har blivit en annan än vi från början tänkt oss. Intresset från andra boenden, politiker och människor i allmänhet har varit stort och vi har därför redan fått många tillfällen att berätta om vårt arbete. I framtiden kommer vi vara aktiva i att sprida våra idéer och försöka inspirera andra till eget förändringsarbete.
Sponsorship: FoU Sjuhärad Välfärd
URI: http://hdl.handle.net/2320/7148
ISSN: 1651-4556
Appears in Collections:Artiklar och rapporter / Articles and reports (FoUS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation