University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Särskilda samlingar / Special Collections >
Konferenser / Conferences >
Mötesplats inför framtiden >
Mötesplats inför framtiden 2010 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/7192

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Maria Edhe Andersson.pdf219.67 kBAdobe PDFView/Open
Title: Succé genom samverkan - erfaranheter och resultat från projektet Språk-kedjan
Authors: Almqvist-Tangen, Gerd
Ehde Andersson, Maria
Frylmark, Astrid
Department: Other
Issue Date: 2010
Citation: Mötesplats inför framtiden, Borås 13-14 oktober 2010
Publisher: Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Media type: text
Publication type: conference paper, other
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Other Social Sciences not elsewhere specified::Other Social Sciences not elsewhere specified
Abstract: Under åren augusti 2007 till augusti 2010 har projektet Språk-kedjan – en obruten kedja för alla barns tal- och språkutveckling pågått i Halland. Tanken bakom begreppet Språk-kedjan var att det ska finnas både en obruten språk- och vårdkedja i Halland. Vi ville finna metoder och samarbetsformer bland aktörer som på olika sätt har ansvar för förskolebarn i Halland. Vi ville ge dessa barn bra förutsättningar för att de ska behålla lusten till att utforska språket för att längre fram kunna utveckla god läs- och skrivkunnighet. När vi nu är inne på slutfasen av projektet kan vi konstaterat att det blivit mycket lyckosamt. Vi, som projektledare, ser det erfarenhets- och kompetensutbytet som skett mellan de olika professionerna i referensgruppen och alla de metoder och material som det resulterat i, som en av de största framgångarna med projektet. Detta paper kommer att bestå av tre delar: 1. Beskrivning av projektet, erfarenheter och resultat 2. Kort sammanfattning av utvärderingen 3. Kort sammanfattning på engelska
URI: http://hdl.handle.net/2320/7192
Appears in Collections:Mötesplats inför framtiden 2010

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation