University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Swedish School of Library and Information Science (BHS) >
Licentiatavhandlingar / Licentiate theses (BHS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/7203

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Chefer i korstryck - Att hantera krav i politiskt styrda organisationer
Authors: Lundberg Rodin, Margareta
Department: University of Borås. Swedish School of Library and Information Science
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Förvaltningshögskolans rapporter;114
Media type: text
Publication type: licentiate thesis
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Other Social Sciences not elsewhere specified::Public Administration Studies
Abstract: Omvärlden och förutsättningarna för ledarskap i kommunerna förändras fortlöpande. Kravställarna på de offentligt finansierade tjänsterna är flera och deras åsikter eller intressen går ibland isär. Förvaltningschefen befinner sig i skärningspunkten mellan politik och förvaltning. Mittpositionen är intressant eftersom den innebär att chefer är underordnande i relation till politiker, överordnade i relation till anställda och sidoordnande i relation till kollegor. Chefer förutsätts kunna hantera och balansera olika intressenters krav. Ofta fungerar hanteringen och balanseringen bra, men ibland kolliderar kraven och då kan det uppstå konflikter. Chefer kan ibland uppleva att de befinner sig i ett korstryck mellan olika intressenters krav. Studien syftar till att bidra med kunskap om chefskapets komplexitet i politiskt styrda verksamheter. Förvaltningschefer hanterar krav i kommuner som kan betraktas som dynamiska komplexa system (dks) med inbyggda osäkerhetszoner i organisationen. I studiens centrum är tolv kommunala förvaltningschefer ansvariga för tre verksamhetsområden: utbildning, social verksamhet samt teknik och samhällsbyggnad. Undersökningen visar hur studiens chefer upplever krav från tre intressentgrupper: politiker, anställda samt interna och externa intressenter. Chefernas sätt att hantera och balansera kraven varierar och beror på lokala förutsättningar, relationer och situationer, samt på deras egna erfarenheter och förhållningssätt. Orsakerna till att det uppstår konflikter eller dilemmasituationer är flera. Varför framförallt motstridiga krav kan vara svåra att hantera eller balansera framgår av studiens resultat.
URI: http://www.spa.gu.se/forskning/publicerat/fgurapporter/10_114/
http://hdl.handle.net/2320/7203
ISSN: 1401-7199
Appears in Collections:Licentiatavhandlingar / Licentiate theses (BHS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation