University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Högskolegemensamma rapport- och skriftserier >
Vetenskap för profession >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/7767

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vetskapprof16.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open
Title: Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 2
Other Titles: Bildning och kunskapskulturer
Authors: Brorström, Björn
Sundeen, Johan
Lindh, Maria
Torhell, Catta
Myrdal, Janken
Calmfors, Lars
Ruin, Hans
Tholin, Jörgen
Nolin, Jan
Editors: Lindh, Maria
Torhell, Catta
Sundeen, Johan
Department: University of Borås. Swedish School of Library and Information Science
University of Borås. Library and Learning Resources
University of Borås. Central Administration
Other
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Vetenskap för profession;16
Publisher: Högskolan i Borås
Media type: text
Publication type: report
Subject Category: Subject categories::Humanities::Humanities::Philosophy::Philosophy
Subject categories::Social Sciences::Social Sciences::Pedagogy
Strategic Research Area: none
Abstract: Bildningsbegreppet har åter blivit föremål för livlig debatt. I denna rapport finns fem föreläsningar om ett bildningbegrepp för vår tid dokumenterade. Janken Myrdal skriver om de två kulturerna – humanvetenskap och naturvetenskap; Lars Calmfors diskuterar bildningsbegreppets plats i den nationalekonomiska disciplinen; Hans Ruin analyserar förhållandet mellan Wilhelm von Humboldts förståelse av översättandets problem och dennes bildningssyn; Jörgen Tholin redogör för hur Högskolan på Gotland ska bli Sveriges främsta lärosäte för modern bildning och avslutningsvis reflekterar Jan Nolin över vilka följder som övergången från tryckt till digital publicering kan få för vetenskapssamhället.
URI: http://hdl.handle.net/2320/7767
ISBN: 978-91-85659-71-5
ISSN: 1654-6520
Appears in Collections:Vetenskap för profession

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation