University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Science (PED) >
Artiklar och rapporter / Articles and reports (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/7923

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Att läsa och berätta för förskolan rolig.pdf700.58 kBAdobe PDFView/Open
Title: Språkstimulerande miljöer i förskolan. En utvärdering av Att läsa och berätta gör förskolan rolig och lärorik.
Authors: Svensson, Ann-Katrin
Department: University of Borås. School of Education and Behavioural Sciences
Issue Date: 2011
Publisher: Länsbibliotek Jönköping
Media type: text
Publication type: report
Keywords: barn
barnlitteratur
berättande
bibliotek
förskola
högläsning
språkmiljö
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences::Pedagogy
Area of Research: Pedagogik förskola
Strategic Research Area: Teacher education and education work
Abstract: Syftet har varit att studera om man genom projektet Att läsa och berätta – gör förskolan rolig och lärorik kan utveckla samarbetet mellan förskolor och bibliotek samt öka medvetenheten om läsning, barnlitteratur och språkmiljöer i förskolan. Ett annat syfte var att studera om och hur förskollärare upplever att de har förändrat sitt tänkande och sitt arbete med språk och litte- ratur i förskolan och om och hur bibliotekarier som deltar i projektet upplever att de har för- ändrat sitt arbetssätt för att möta förskolans personal och barn. Förskollärarnas val av barnlitte- ratur studeras vad gäller medvetenhet om aspekter som genus, kultur, nyutgiven och icke- traditionell litteratur. Barnens erfarenheter och upplevelser av bokläsning har ett särskilt fokus då projektet till syvende och sist ska ha en inverkan på deras litteracitetsupplevelser. Undersökningen består av en kartläggning av den fysiska språkmiljön på 60 förskoleavdel- ningar i fem kommuner i Jönköpings län. Totalt har 190 intervjuer genomförts med barn, för- skollärare, bibliotekarier och skolledare. Intervjuerna fördelar sig på 116 barn, sextio förskollä- rare, fem bibliotekarier och nio skolledare. Resultaten visade att det skett en ökning och en innehållslig utveckling av kontakterna mellan förskola och bibliotek. Annat som framkom var att många förskollärare hade valt att utveckla den språkstimulerande miljön och utökat tillfällen för högläsning samt utvecklat det fria berät- tandet. Studien visar på många sätt att stimulera barnen språkligt och barns, bibliotekarier och skolledares syn på vad projektet har tillfört förskole- och biblioteksverksamheterna.
Sponsorship: Statens Kulturråd Länsbibliotek Jönköping
URI: http://hdl.handle.net/2320/7923
Appears in Collections:Artiklar och rapporter / Articles and reports (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation