University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Ingenjörshögskolan / School of Engineering >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (IH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/8022

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Haidarian Lidborg.pdf998.22 kBAdobe PDFView/Open
Title: Extraktion av polyfenoler från pressrester av röda vindruvor
Other Titles: Extraction of polyphenols from red grape pomace
Authors: Haidarian, Behroz
Lidborg, Christina
Department: Högskolan i Borås/Ingenjörshögskolan (IH)
Issue Date: 31-Mar-2011
Series/Report no.: Kandidatuppsats
Programme: Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik
Publisher: University of Borås/School of Engineering
Media type: text
image
Keywords: antioxidants
polyphenols
grape pomace
winery waste
extraction
Abstract: Antioxidanter är kemiska ämnen som är kapabla till att förhindra oxidation av andra molekyler. Dessa ämnen återfinns i djur- och växtriket och tycks ha en skyddande effekt på cellvävnad genom att motverka skadliga oxidativa reaktioner. Antioxidanter används bland annat industriellt som tillsater i livsmedel och andra produkter i syfte att förhindra oxidativ degradering och bibehålla näringsvärdet i livsmedel. I vindruvor återfinns höga koncentrationer av naturliga antioxidanter, främst i form av fenoliska ämnen. På grund av att vinindustrin bidrar till stora mänger avfall, främst i form av druvrester, är det önskevärt att hitta en effektiv metod för att återvinna fenoliska antioxidanter från avfallet. I detta arbete användes lösningsmedel-extraktion för att extrahera fenoliska ämnen från pressrester av röda vindruvor av varianten Tempranillo. Syftet var att uvärdera effekterna av extraktionsmetod, typ av lösningsmedel, extraktionstemperatur samt extraktionstid på fenol-innehåll och antioxidant aktivitet i extrakten. Två typer av extraktionsmetoder jämfördes; Soxhlet-extraktor och direkt-kontakt-extraktion (DCE), samt tre olika lösningsmedel; en blandning av etanol och vatten (1:1), ren etanol samt etyl acetat. Koncentrationen av fenoliskt innehåll i extrakten erhölls med hjälp av Folin-Ciocalteu's metod, och antioxidant aktivetet med FRAP (Ferric reducing ability of plasma) metoden. Utifrån erhållna data kunde det ses att extraktion med en blandning av etanol och vatten (1:1) som lösningsmedel gav högst fenolisk koncentration och antioxidant aktivitet för alla testade parametrar, medans etyl acetat gav de lägsta värdena. Soxhlet-extraktorn visade sig vara den bästa metoden då den gav högre värden i extrakten jämfört med DCE metoden. För DCE metoden kunde det ses att en extraktionstid på 2½ timmar vid 55 grader var mest optimalt då etanolbaserade lösningsmedel användes.
URI: http://hdl.handle.net/2320/8022
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (IH)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation