University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Högskolegemensamma rapport- och skriftserier >
Vetenskap för profession >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/8077

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vetskapfprofession17.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open
Title: Lärarutbildningens betydelse för en inkluderande skola
Authors: Persson, Bengt
Department: University of Borås. School of Education and Behavioural Sciences
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Vetenskap för profession;17
Publisher: Högskolan i Borås
Media type: text
Publication type: report
Keywords: lärarutbildning
utbildningspolitik
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences::Pedagogy
Strategic Research Area: Teacher education and education work
Abstract: Det svenska utbildningsväsendet genomgår när detta skrivs våren 2011 de mest omfattande förändringarna på decennier. Detta gäller inte bara den högre utbildningen utan kanske i än högre grad grundskolan och gymnasieskolan. Få konsekvensanalyser förefaller emellertid ha gjorts av dessa långtgående reformer, genomförda under så kort tid att varje enskild reforms effekter blir i det närmaste omöjliga att urskilja. Samtidigt finns en ”förändringströtthet” på skolans område liksom inom lärarutbildningen. Kanske var det detta som låg bakom uttalandet av 2008 års lärarutbildningsutredare som vid presskonferensen i samband med överlämnandet av betänkandet En hållbar lärarutbildning till regeringen, hoppades att den nya lärarutbildningen skulle hålla i minst trettio år. Syftet med den här artikeln är att sätta in den svenska lärarutbildningen i ett vidare utbildningspolitiskt sammanhang och relatera 2011 års reform till samtidiga förändringar i främst grundskolan. Det innebär att lärarutbildningens roll och funktion i skärningspunkten mellan å ena sidan demokratiskt fattade beslut om en sammanhållen, inkluderande skola och å andra sidan allt starkare krav på ökad kunskap för konkurrens på en global marknad, kommer att analyseras och diskuteras. Särskilt kommer intresset att riktas mot den tilltagande marginaliseringen av barn och ungdomar som av olika skäl har svårt att klara skolans krav och det ansvar lärarutbildningen har i det sammanhanget.
URI: http://hdl.handle.net/2320/8077
ISBN: 978-91-85659-73-9
ISSN: 1654-6520
Appears in Collections:Vetenskap för profession
Artiklar och rapporter / Articles and reports (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation