University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Centrum för lärande och undervisning / Centre for Learning and Teaching (CLU) >
Rapport från Västra Götalands högskolor >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/8251

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Rapport_9_VGH.pdf4.22 MBAdobe PDFView/Open
Title: PUH - Pedagogiska utvecklingsprojekt i högskolan 2011
Editors: Sigrén, Peter
Department: University of Borås. Centre for Learning and Teaching
Other
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Rapport från Västra Götalands högskolor;9
Publisher: Högskolan i Borås
Media type: text
Publication type: report
Keywords: utvecklingsprojekt
högskolepedagogik
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences::Pedagogy
Subject categories::Social Sciences::Social Sciences
Area of Research: Pedagogik
Strategic Research Area: Teacher education and education work
Abstract: För fjärde året i rad har vi nöjet att i denna rapport presentera en rad olika pedagogiska utvecklingsarbeten från högskolorna i Borås och Trollhättan (Högskolan Väst). Utvecklingsarbetena är en del av den högskolepedagogiska grundutbildningen som finns vid respektive lärosäte. Utbildningarna genomförs på olika sätt, men har som gemensamt syfte att stödja universitetslärare att utveckla ett reflekterande och undersökande förhållningssätt till sin undervisning samt att stimulera till en pedagogisk diskussion, allt i syfte att utveckla ”Scholarship of Teaching and Learning”. Sedan flera år har ett utökat samarbete mellan våra lärosäten lett till en gemensam konferens, Pedagogisk utveckling i högskolan (PUH), där de högskolepedagogiska utvecklingsarbetena presenteras. Dels för att sprida pedagogiska erfarenheter över lärosätesgränserna, dels för att säkra kvaliteten i de två högskolornas respektive utbildningar. Genom att skriva och presentera ett pedagogiskt utvecklingsarbete i en autentisk konferenssituation blir kunskapen kollektiv och till gagn för fler än den enskilde individen. Årets konferens gick av stapeln vid Högskolan i Borås den 14-15 april. Under konferensen visades en bredd av arbeten upp, som exempel kan nämnas områden såsom Bolognaprocessens inverkan på utbildningarna, entreprenöriellt tänkande, att utveckla studenters skrivande, lärandemiljö och distansutbildningar – bara för att nämna några. I kvalitetssäkringssyfte skedde dessutom bedömningen av arbetena över lärosätesgränserna. I denna utgåva återfinns alla presentationer i form av abstract eller ”full papers”. Syftet med denna skrift är att sprida resultat över ämnes- /institutions- och lärosätesgränser.
URI: http://hdl.handle.net/2320/8251
ISSN: 1653-1396
Appears in Collections:Rapport från Västra Götalands högskolor

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation