University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Centrum för lärande och undervisning / Centre for Learning and Teaching (CLU) >
Rapport från Centrum för lärande och undervisning >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/8717

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Rapport_13.pdf415.77 kBAdobe PDFView/Open
Title: Att handleda med webbkamera : något blir annorlunda
Authors: Borglund, Linda
Editors: Sigrén, Peter
Department: University of Borås. Centre for Learning and Teaching
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Rapport från Centrum för lärande och undervisning;13
Publisher: Centrum för lärande och undervisning
Media type: text
Publication type: report
Keywords: handledning
webbkonferenssystem
flexibelt lärande
distansutbildning
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences
Strategic Research Area: Teacher education and education work
Abstract: Examensarbeten på högskolor och universitet kan idag göras på distans, vilket kräver andra former av handledning. Handledning innefattar kommunikation mellan den som handleds och den som handleder och kommunikation är en förutsättning för lärande. Tidigare forskning har främst varit inriktad på asynkron, skriftlig kommunikation i handledning på distans. I dag möjliggör video- och webbkonferenssystem synkrona möten som kommer så nära ett fysiskt möte som möjligt. Frågan är hur dessa system används för handledning och om något blir annorlunda när samtalen sker i virtuella rum istället för reella. Syftet med studien var att undersöka hur handledare inom högre utbildning använder webbkonferens- eller videokonferensverktyg vid handledning av examensarbeten. Ett ytterligare syfte var att ta reda på hur handledare upplever att handleda med hjälp av video- eller webbkonferenssystem samt om något blir annorlunda. Metoden som användes var en kvalitativ intervjuundersökning. Intervjuerna genomfördes via ett webbkonferenssystem, Adobe Connect Pro. Resultatet visar att webbkonferenssystem fungerar väl för handledning på distans. Systemen används för handledningssamtal och kompletteras med andra verktyg för dokumentation och information. Webbkonferenssystemen effektiviserar handledningen och det finns flera fördelar för både studenter och lärare. Grupphandledning framhålls som en bra metod som stöttar studenter i examensarbetet. Att det är annorlunda att handleda på distans är alla handledare överens om. Något förändras i samtalet, men kamerans betydelse finns det olika syn på. För samtliga handledare är tekniken av underordnad betydelse, pedagogiken lyfts fram som det viktiga.
URI: http://hdl.handle.net/2320/8717
ISSN: 1650-5867
Appears in Collections:Rapport från Centrum för lärande och undervisning

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation