University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Science (PED) >
Rapport från Institutionen för pedagogik >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/9070

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Pedrapport2011nr2.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open
Title: Lärarutbildning och vetenskaplighet
Authors: Bergnell, Anneli
Cronqvist, Marita
Fihn, Gunilla
Kolback, Kerstin
Pokka, Helena
Welin Mod, Agneta
Zimmerman, Fredrik
Editors: Persson, Bengt
Department: University of Borås. School of Education and Behavioural Sciences
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Rapport från Institutionen för pedagogik;2
Publisher: Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik
Media type: text
Publication type: report
Keywords: lärarutbildning
professionsvetenskap
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences
Area of Research: Pedagogik
Strategic Research Area: Teacher education and education work
Abstract: [...]Lärarutbildningen vid Högskolan i Borås har alltså bedömts hålla hög kvalitet. Ett skäl till detta framgår av Högskoleverkets motiveringar och handlar om en god balans mellan vetenskaplig och professionsbaserad kompetens bland lärar-utbildarna. I den här rapporten ges ett smakprov på områden där enskilda lärare vid institutionen har fördjupade kunskaper och intressen. Utgångspunkten för artiklarna är texter skrivna inom ramen för en kurs, Lärarutbildning och veten-skaplighet, läsåret 2008-09. De sju artiklarna behandlar på olika sätt och med olika utgångspunkter och tillämpningar, relationen mellan teori och praktik, just den fråga som har varit, är och ständigt kommer att vara lärarutbildningens kärnfråga.
URI: http://hdl.handle.net/2320/9070
ISBN: 978-91-85659-74-6
ISSN: 1404-0913
Appears in Collections:Rapport från Institutionen för pedagogik

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation