University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Swedish School of Library and Information Science >
Specialarbeten från Bibliotekshögskolan 1974-1994 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/9213

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1976 nr 107.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open
Title: Förteckning över ett urval gestalter i Max Lundgrens skönlitterära verk 1962-1975
Authors: Hedlund, Christina
Issue Date: 1976
Series/Report no.: Specialarbete
1976:107
Media type: text
Abstract: Förteckningen består av två slags register. Det ena upptar Max Lundgrens skönlitterära verk (d.v.s. de som redovisats i svensk bokförteckning t.o.m. 1975) och anger för varje verk indexerade personer. Det andra registret förtecknar alfabetiskt de medtagna gestalterna med hänvisning till respektive verk. Förnamn används som uppslagsord för barn och ungdomar samt för vuxna vilkas efternamn ej är bekant. För vuxna med bekant efternamn används detta som huvuduppslag med hänvisning från förnamnet. Ålder, släktskapsförhållanden och andra relationer anges för de personer där detta med säkerhet kunnat fastställas. Ofta förekommer också en kort karakteristik eller en kännetecknande episod. Gestaltregistret kan användas dels för att få veta någonting om betydelsefulla personer med utgångspunkt från ett visst verk, dels för att identifiera någon person som man bara vet namnet på.
URI: http://hdl.handle.net/2320/9213
Appears in Collections:Specialarbeten från Bibliotekshögskolan 1974-1994

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation