University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Swedish School of Library and Information Science >
Specialarbeten från Bibliotekshögskolan 1974-1994 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/9343

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1976 nr 170.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
Title: Barnteater- en kommunal angelägenhet?
Authors: Elfgren, Anna
Issue Date: 1976
Series/Report no.: Specialarbete
1976:170
Media type: text
Abstract: Hur ser barnteatersituationen ut idag? Är det realistiskt att tänka sig en utveckling inom den kommunala barnteatersektorn? Vad har sagts på riksplanet i denna fråga? Som utgångspunkt har använts de senaste årens statliga utredningar som rör barn och ungdom samt en undersökning av barnteaterverksamheten i två slumpvis utvalda kommuner (Borås och Kiruna). Detta arbete försöker besvara dessa frågor.
URI: http://hdl.handle.net/2320/9343
Appears in Collections:Specialarbeten från Bibliotekshögskolan 1974-1994

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation