University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Centrum för lärande och undervisning / Centre for Learning and Teaching (CLU) >
Rapport från Centrum för lärande och undervisning >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/9401

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Alumn_HB_2011_nr14.pdf4.48 MBAdobe PDFView/Open
Title: Boråsakademiker 2011: arbetssituation och syn på utbildningen bland professionsutbildade alumner - 2005-års programstudenter
Authors: Sigrén, Peter
Department: University of Borås. Centre for Learning and Teaching
Issue Date: 2012
Series/Report no.: Rapport från Centrum för lärande och undervisning;14
Publisher: Centrum för lärande och undervisning
Media type: text
Publication type: report
Keywords: alumn
uppföljning
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences
Strategic Research Area: none
Abstract: Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas erfarenheter och synpunkter, inte bara under utbildningstiden utan också efter avslutade studier. Högskolan i Borås har under lång tid följt upp utexaminerade studenter i såväl enskilda ämnen som yrkesprogram. Resultaten har beskrivits i ett antal rapporter. I denna rapport redovisas de utexaminerades arbetssituation, de krav på förmågor, färdigheter och kompetenser som deras nuvarande arbetsuppgifter ställer på dem samt deras bedömning av utbildningens träning av nämnda krav. Rapporten redovisar aggregerade resultat för vad knappt 400 svarande, som påbörjade en programutbildning vid Högskolan i Borås under hösten 2005, anser om sin utbildning och dess innehåll. De som ingår i den totala svarsgruppen har, i det flesta fall, en yrkes- eller en grundläggande examen. Resultaten redovisas huvudsakligen genom att svaren för högskolan totalt respektive högskolans sex institutioner presenteras i ett antal tabeller och figurer, vilket ger läsaren snabbt en överskådlig bild.
URI: http://hdl.handle.net/2320/9401
ISSN: 1650-5867
Appears in Collections:Rapport från Centrum för lärande och undervisning

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation