University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Särskilda samlingar / Special Collections >

Biblioteksminnen / Library memories : [158]

Collection home page

Logo
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

BIBLIOTEKSMINNEN

Denna samling består av intervjuer gjorda av studenter vid Bibliotekshögskolan. De intervjuade personerna har i många fall varit verksamma på bibliotek under början av 1900-talet. Intervjuerna är inlämnade som seminarieuppgifter till kursen Bibliotekskunskap under perioden 1973-1985. Ansvarig lärare för kurserna under merparten av denna period var Åke Åberg (1916-2004).

Antalet intervjuer uppgår till ca. 160. Intervjuerna finns som inspelning i form av mp3-format och i de flesta fall som transkriptioner eller referat i pdf-format. Tyvärr är ljudkvaliteten mycket skiftande. Det beror på inspelningsvillkor samt på kassettbandens livslängd och kvalitet.

Inspelningarna har redigerats så lite som möjligt, för att behålla deras primärkällvärde. Syftet med digitaliseringen är att bevara kassettbandens innehåll. Om referat eller transkriptioner funnits har dessa bifogats som pdf-filer. En del av referaten är gjorda av Signe Åberg, Åke Åbergs maka, som varit folkbibliotekarie.

Vissa intervjuer saknar dessvärre information om intervjuare/författare, informant eller/och inspelning.

De före detta studenter som genomfört intervjuerna innehar upphovsrätten och materialet får inte återanvändas utan tillåtelse.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation