University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Särskilda samlingar / Special Collections >
Konferenser / Conferences >
Mötesplats inför framtiden >
Mötesplats inför framtiden 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/9811

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bjorklund_Haglund_Astrand.pdf450.27 kBAdobe PDFView/Open
Title: Att skapa en vision för ett universitetsbibliotek - beskrivning av en kollaborativ process i sex steg
Authors: Björklund, Christer
Haglund, Lotta
Åstrand, Lotta
Department: Other
Issue Date: 2011
Publisher: Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Media type: text
Publication type: conference paper, other
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Other Social Sciences not elsewhere specified::Other Social Sciences not elsewhere specified
Abstract: Universitetsbibliotek jorden runt kämpar för att förstå hur olika förändringar i omvärlden kommer att påverka biblioteken i en nära förestående och en mer avlägsen framtid. För att kunna möta denna utmaning behövde Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB) formulera en vision. Arbetet med att ta fram denna startade i maj 2010. Processen leddes av bibliotekets ledningsgrupp. Redan från början fanns en övertygelse att också aktivt involvera hela bibliotekspersonalen (ca 110 personer). Vår slutsats är att involveringen av hela personalen i en dialog om tänkbara framtidsscenarier är en nyckelfaktor för att kunna basera visionen på en så bra kunskapsbas som möjligt, för att nå en utbredd förståelse för färdriktningen och dess drivkrafter samt för att skapa det nödvändiga engagemang som krävs för att kunna realisera en gemensam vision för biblioteket.
URI: http://hdl.handle.net/2320/9811
Appears in Collections:Mötesplats inför framtiden 2011

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation