University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Särskilda samlingar / Special Collections >
Konferenser / Conferences >
Mötesplats inför framtiden >
Mötesplats inför framtiden 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/9812

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Soderberg.pdf344.77 kBAdobe PDFView/Open
Title: Nedläggning av bibliotek – hot eller möjlighet
Authors: Söderberg, Fia
Department: Other
Issue Date: 2011
Publisher: Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Media type: text
Publication type: conference paper, other
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Other Social Sciences not elsewhere specified::Other Social Sciences not elsewhere specified
Abstract: Studien Nedläggning av bibliotek – hot eller möjlighet innehåller dels en nationell enkätundersökning till landets 290 kommuner, dels en fallstudie med tre exempel från orter i Gävle kommun, Eksjö kommun och Sollentuna kommun. Syftet med den nationella enkätundersökningen har varit att ta reda på i vilken omfattning bibliotek lagts ned de senaste 10 åren i Sveriges kommuner. Har det varit bibliotek med liten eller omfattande verksamhet avseende öppettider, utlån och besök? Har det satsats på bibliotek i motsvarande omfattning? När det gäller fallstudien har syftet varit att belysa processerna kring nedläggning av bibliotek på tre orter. Frågeställningarna för fallstudien har varit: *Vilka var argumenten och motiven för nedläggningen? *Vilka protester och reaktioner uppstod och vem var det som protesterade? *Hur kommunicerade kommunen beslutet med medborgare på orten? *Vilka blev konsekvenserna av nedläggningen? *Vilken alternativ biblioteksservice erbjöds och hur fungerar den?
URI: http://hdl.handle.net/2320/9812
Appears in Collections:Mötesplats inför framtiden 2011

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation