University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Science (PED) >
Artiklar och rapporter / Articles and reports (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/6024

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Högläsning i f-skola f klass.pdf184.05 kBAdobe PDFView/Open
Title: Högläsning i förskola och förskoleklass – hur vanligt är det?
Authors: Svensson, Ann-Katrin
Department: University of Borås. School of Education and Behavioural Sciences
Issue Date: Dec-2009
Media type: text
Publication type: report
Keywords: bokläsning
förskola
förskoleklass
högläsning
språkstimulans
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences::Pedagogy
Subject categories::Social Sciences Interdisciplinary::Other Social Sciences not elsewhere specified
Area of Research: Pedagogik
Abstract: Vikten av att språkstimulera barn i förskolan och förskoleklassen har i styrdokument och andra officiella texter fått ökat utrymme under det senaste decenniet. Detta har skett samtidigt som studier visar att bokläsning i hemmiljö minskar i vissa grupper. Denna studie har genomförts för att få en uppfattning om i vilken grad barn i åldern 1–6 år erfar bokläsning i förskolan och förskoleklassen. Syftet är att undersöka hur frekvensen av högläsning varierar mellan förskolor och mellan förskoleklasser samt om man läser för hela barngruppen samtidigt eller delar in bar- nen i små grupper vid högläsningstillfällena. Ytterligare ett syfte har varit att pröva validiteten i datainsamlingsinstrumenten. Det empiriska materialet består av 384 enkäter från blivande lärare med inriktning mot försko- la/förskoleklass som under sin verksamhetsförlagda utbildning noterat den bokläsning som fö- rekommit. Studenterna genomförde sin vfu under 2005–2007. Resultaten visar att flertalet studenter upplevde läsning nästan dagligen, men få rapporterade daglig läsning för barnen. I förskolan var det vanligast att dela upp barnen i små grupper vid läsning men i förskoleklassen läste man vanligen för alla samtidigt. I både försleklass förekommer det studenter som inte varit med om någon högläsning.
Description: Endast publicerad här
URI: http://hdl.handle.net/2320/6024
Appears in Collections:Artiklar och rapporter / Articles and reports (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation