University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT (HIT) >
Företagsekonomi / Business Administration >
Artiklar och rapporter / Articles and reports (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/7261

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Förord
Other Titles: Knalleandan i gungning?
Authors: Brorström, Björn
Editors: Edström, Anders
Ljungkvist, Torbjörn
Oudhuis, Margareta
Brorström, Björn
Department: University of Borås. School of Business and Informatics
University of Borås. School of Education and Behavioural Sciences
University of Borås. Central Administration
Issue Date: 2010
Citation: Knalleandan i gungning?, Vetenskap för profession 14
ISSN: 1654-6520
ISBN: 978-91-85659-66-1
Pages: 5-6
Series/Report no.: Vetenskap for profession
14
Publisher: Högskolan i Borås
Media type: text
Publication type: article, other
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Economics and Business
Abstract: Högskolan i Borås fyllde 30 år 2007. En av presenterna vid firandet var ett erbjudande från Västsvenska industri- och handelskammaren att arrangera 30 personliga intervjuer med företagsledare och chefer i olika organisationer i Sjuhäradsbygden. Detta erbjudande sammanföll med diskussioner bland organisationsforskare vid högskolan om att genomföra en studie med syftet att beskriva och förklara varför näringslivet i Sjuhäradsbygden så framgångsrikt klarat att möta nya omvärldsförutsättningar och uppvisat en gynnsam utveckling. Dessa båda omständigheter kopplades samman och ett forskningsprojekt formulerades. Våren 2008 genomfördes 45 personliga intervjuer, det blev några fler än vad det var tänkt, med företrädare för en mängd olika organisationer. Intervjuerna låg till grund för en rapport där en fokusering skedde på den så kallade knalleandan och dess innebörd och betydelse för företagandet i regionen. Knalleandan visade sig vara en starkt bidragande förklaring till den gynnsamma näringsutveckling som skett i regionen, men den innebar också begränsningar för en gynnsam utveckling inte minst genom den negativa inställning till samarbete och högre utbildning som var en påtaglig del av knalleandan. Rapporten väckte uppmärksamhet och forskarna bakom rapporten bestämde sig för att gå vidare och fördjupa studierna. Hösten 2009 publicerades ytterligare en rapport som framförallt uppmärksammades som följd av en beskrivning av modeföretaget JC:s utveckling och av de verksamheter som uppstått till följd av avhopp från JC.
URI/URL: http://hdl.handle.net/2320/5465
URI: http://hdl.handle.net/2320/7261
Appears in Collections:Artiklar och rapporter / Articles and reports (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation